داروخانه


دختران قدرت یادگیری بیشتری دارند یا پسران؟ | پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد حاصل هماهنگی مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی است. | 4 نشانه مهم که خبر مشکل در کلیه را می دهد! | پدر دارو سازی نوین ایران | سقف تمامی خدمات پزشکی تجدیدنظر و اعلام شد. | گز گز پاهایتان را دست کم نگیرید | بیماران برسر دوراهی انتخاب، داروهای ایرانی یا خارجی؟ | مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد با تأمین اجتماعی از اول خرداد با روش جدید پرداخت می‌شود. | صبحانه‌ای برای آب کردن چربی‌های شکم | بهترین رژیم غذایی برای زنان باردار |
آخرین اخبار علمی
دیگر اخبار این سایت


دختران قدرت یادگیری بیشتری دارند یا پسران؟
کودکان به رفتارهای والدین توجه کرده و هنگام بازی نقش مشابه والدین همجنس خود را انتخاب می کنند به طوریکه در بازی دخترها نقش مادر و پسرها شغل پدر را انتخاب می کنند.
با ما همراه باشید. ۲۹ شهریور ۹۵
پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد حاصل هماهنگی مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی است.

اگر پول داروخانه ها را به روز پرداخت کنیم، آنها هم قادر خواهند بود که پول شرکتهای توزیع و پخش را پرداخت کنند و شرکتهای توزیعی نیز به شرکتهای تولیدی دارو پرداخت بهتری خواهند داشت و ارتباط دوسویه در این چرخه به خوبی انجام می‌شود.

با ما همراه باشید. ۲۰ تیر ۹۵