پرداخت از طریق کارت به کارت

شما مشتری گرامی میتوانید محصول/محصولات خریداری شده با احتساب هزینه پستی را از طریق یکی از شماره کارتهای زیر که متعلق به داورخانه آریا می باشد پرداخت کنید و شماره پیگیری یا شناسه پرداخت ره به شماره موبایل 09162736725 پیامک و یا تصویر پرداخت را به همین شماره موبایل تلگرام کنید.

لازم به ذکر است عدم ارسال شماره پیگیری و یا شناسه پرداخت به خرید شما ترتیب اثری داده نخواهد شد.

 

6062-5611-9911-2130

 

5029-0810-4134-6186